REFERANSLAR

MİKA CAM NEDİR?

Genel olarak cam gibi renksiz bir cisimdir. İnce ince pul ve levhalardan meydana gelmiştir. İçindeki bileşiklere göre renkli de olabilir. Mika, içinde demir, kalsiyum, lityum, flüor yahut magnezyum elemanlarından bir veya birkaçı bulunan bir maddedir. Başlıca çeşitleri: Muskovİt (akmika), paragonit (sodyumlu mika), flogopit (magnezyumlu mika), margarit (kalsiyumlu mika) ve diğerleridir. Mika sıcaklığa karşı dayanıklıdır.

İletken olmadığı için bazı elektrik aletlerinde (mesela elektrik ütüsü), ısıya dayanıklı olduğu için de soba, fırın önlerinde, elektrikli ızgaralarda kapak olarak kulanılır. Tabii mikalar dört grupta toplanır.

1. Alkali mika (muskovit ve para gonit),
2. Magnezyumlu mika (biytit ve filogopit),
3. Fluor ve lityumlu mika, 4) Kalsiyumlu mika (margarit).

Mikaların morfolojisi ve fizik özellikleri, çoğunlukla birbirine çok benzer ve hepsi monoklinal holoedride kristallenir. Mikaların bazısı, yüzeyine paralel olarak dilinimlidir. Dilinim yüzeyleri esnek olup, sertliği, yönlere, yüzeylere göre değişir. Mikalar optik bakımından negatiftir. Tabiatta pekçok bulunan bir mineral olup, çeşitli magma taşlarında, kristaller halinde bazı çökelti taşlarında önemli bir bileşen olarak bulunur.